November – 2012

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Avtal om samverkan i IT-nämnd Skåne Nordost.
■ Reglemente för IT-nämnd Skåne Nordost.
■ Informatioon om valärenden och anmälningar.
■ Strategisk plan 2013-2016 samt budget 2013 och flerårsplan 2014-2015.
■ Urban Widmark (m).
■ Tommy Nilsson (s).
■ Patrik Jönsson (sd).
■ Lars-Göran Wiberg (c).
■ Robin Gustasson (kd).
■ Peter Grot (mp).
■ Lars Arvidsson (fp).
■ Per-Åke Purk (v).
■ Susanna Kennetsdotter (fv).
■ Gruppledarnas replikrunda.
■ Diskussion och beslut Målstyrning.
■ Diskussion och beslut Ansvarsområden.
■ Diskussion och beslut Driftsbudget.
■ Diskussion och beslut Kommunstyrelsen.
■ Diskussion och beslut Arbetsmarknad och kompetensutveckling.
■ Diskussion och beslut Räddningstjänsten.
■ Diskussion och beslut Kommunrevision.
■ Diskussion och beslut Byggnadsnämnden.
■ Diskussion och beslut Fritidsnämnden.
■ Diskussion och beslut Kulturnämnden.
■ Diskussion och beslut Barn- och utbildningsnämnden.
■ Diskussion och beslut Socialnämnden.
■ Diskussion och beslut Omsorgsnämnd.
■ Diskussion och beslut Miljönämnden.
■ Diskussion och beslut Investeringsbudget.
■ Diskussion och beslut Resultatbudget.
■ Diskussion och beslut Finansieringsbudget.
■ Diskussion och beslut Kommunal skattesats.
■ Diskussion och beslut Punkter och sammanträdet avslutas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*