December – 2013

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Sammanträdet inleds med att utvecklingsledare Lars Härstedt informerar om nyårsfirandet och övriga 100-årsjubilemsfrågor.
■ Fråga inlämnad av Marianne Nilsson.
■ Fråga inlämnad av Christer Welinder.
■ Svar på motion gällande Idrottsklasser åk 7-9 i Hässleholms kommun.
■ Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skåne Nordost 2012.
■ Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt tobakslagen 2014.
■ Taxa för Hässleholms kommuns kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2014.
■ Taxa för Hässleholms kommuns offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska produkter 2014.
■ Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen 2014.
■ Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
■ Asmoarp 1:1 med flera – detaljplan för vindkraftpark på Nävlingeåsen.
■ Asmoarp 1:1 med flera – samråd enligt miljöbalken.
■ Finansiering av skjutbanor, målbodar och skjuthallar.
■ Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2013-12-15 och ett år framåt från Skånetrafiken.
■ Överflyttning av fritidsverksamhet för vuxna funktionshindrade från fritidsnämnden till omsorgsnämnden.
■ Reglemente för Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
■ Ändring av reglemente för kommunstyrelsen.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.
■ Tack och avslutning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*