Maj – 2013

■ Sammanträdet öppnas, parentation och upprop.
■ Fråga 1, från Patrik Jönsson (SD).
■ Fråga 2, från Jeanette Thelander (MP).
■ Fråga 3, från Rolf Delcomyn (S).
■ Kommunens årsredovisning för 2012, Revisionsberättelse för 2012 års verksamhet, Ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet – del 1.
■ Kommunens årsredovisning för 2012, Revisionsberättelse för 2012 års verksamhet, Ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet – del 2.
■ Kommunens årsredovisning för 2012, Revisionsberättelse för 2012 års verksamhet, Ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet – del 3.
■ Kommunens årsredovisning för 2012, Revisionsberättelse för 2012 års verksamhet, Ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet – del 4.
■ Förslag till avgift för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt tillståndsbeslut för hantering av brandfarlig och explosiv vara.
■ Implementering av delar av AVA-projektet vid arbetsmarknadsenheten 2013 och 2014.
■ Försäljning avseende del av Kärråkra 114:10.
■ Markavtal för elledningar i Hässleholms kommun.
■ Överföring av budgetmedel från kommunledningskontoret till byggnadsnämnden 2013.
■ Svar på motion om att revidera det handikappolitiska programmet.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

0 Comments

Leave a Reply


*

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>