November – 2013

Här var det meningen att Hässleholms kommunfullmäktiges budgetsammanträde skulle finnas att lyssna på om och om igen, om man så hade önskat. Men strax innan sammanträdets slut utsattes vi för ett totalt datorhaveri med följd att det inspelade materielet gick förlorat. Vi arbetar på att försöka återskapa men set ser inte ljust ut.

0 Comments

Leave a Reply


*

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>