December – 2014

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Frågor. En fråga från Patrik om T4-skolans nedläggning.
■ Revidering av kommunstyrelsens reglemente.
■ Revidering av reglemente för socialnämnden.
■ Nytt reglemente för tekniska nämnden.
■ Ny nämnd- och förvaltningsorganisation.
■ Ändring av ”Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda”.
■ Ändring av de kommunala aktiebolagens bolagsordningar.
■ Strategisk plan med budget 2015 och flerårsplan 2016-2018.
■ Lena Wallentheim (S).
■ Patrik Jönsson (SD).
■ Per Palmgren (M).
■ Dolores Öhman (MP).
■ Robin Gustavsson (KD).
■ Mats Sturesson (C).
■ John Bruun (FP).
■ Per-Åke Purk (V).
■ Björn Widmark (FV).
■ Gruppledarnas replikrunda.
■ Strategisk plan.
■ Ansvarnområde för alla nämnder.
■ Ekonomistyrning 2015.
■ Övriga budgetregler 2015.
■ Diskution och beslut, Kommunledningskontoret.
■ Diskution och beslut, Arbetsmarknad och kompetens.
■ Diskution och beslut, Räddningstjänsten.
■ Ordningsfråga om justeringsmän.
■ Diskution och beslut, Kommunrevisionen.
■ Diskution och beslut, Tekniskanämnden.
■ Diskution och beslut, Byggnadsnämnden.
■ Diskution och beslut, Fritidsnämnden.
■ Diskution och beslut, Kulturnämnden.
■ Diskution och beslut, Barn och utbildningsnämnden.
■ Diskution och beslut, Socialnämnden.
■ Diskution och beslut, Omsorgsnämnden.
■ Diskution och beslut, Miljönämnden.
■ Diskution och beslut, Finansförvaltningen.
■ Diskution och beslut, Investeringsbudget för respektive nämnd.
■ Diskution och beslut, Att-satserna.
■ Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden.
■ Sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
■ Valärenden.
■ Ny VA-taxa m.m. för Hässleholms kommun.
■ Antagande av policydokument för Inköps- och upphandlingspolicy.
■ Bordläggning av ärenden och anmälningar.
■ Avslutning och tack.

0 Comments

Leave a Reply


*

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>