Januari – 2014

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Information om mandatperiodens ängd.
■ Fråga från Joachim Fors.
■ Svar på interpellation avseende servicekontorets framtid.
■ Svar på revisionsrapport ”Granskning av IT- och informationssäkerhet”.
■ Ändring av bolagsordningar för de kommunala bolagen.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.
■ Avslutning.

1 Comments

  1. Hej! Me5ste tyve4rr se4ga att alla regler kring det he4r, som kskane e4r resultatet av tidigare fusk..vad vet jag..gf6r att jag inte kan rf6sta alls. Jag har ingen dator hemma, och ne4r jag kommer till jobbet se5 verkar det som om vi har samma ip-adress vi som sitter he4r. Ff6r ngn annan har redan rf6stat och ne4r jag klickar mig till mastbloggspriset ge5r det itne att rf6sta. Gf6r mig enormt ledsen, speciellt eftersom de stf6rsta bloggarna och den som kommer vinna sje4lva fuskat av vad jag fe5tt veta. Tycker det e4r fel att de stora, som redan vunnit en ge5ng 1. fuskar och 2. fe5r vinna igen. Jag vet att det e4r flera de4r ute som tycker att de be5da borde diskvalificeras fe5r osportsligt beteende, rf6stfusk mm. Tack ff6r ett fint pris och engagemang men det ke4nns mkt tre5kigt att jag inte kan rf6sta, e4n mindre att priset gynnar fel personer. Carin och tjejerna pe5 jobbet

Leave a Reply


*

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>