September – 2014

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Frågor
Fråga till byggnadsnämndens ordförande Mats Sturesson gällande planprocessen med Train Alliance AB:s eventuella tågdepå i Vankiva. Ärendet bordlagt i kommunfullmäktige 2014-08-25, § 90.

■ Granskning av styrning av näringslivsfrågor.
■ Asmoarp 1:1 med flera – Detaljplan för vindkraftpark på Nävlingeåsen.
■ Asmoarp 1:1 Samråd enligt miljöbalken (vindkraftpark på Nävlingeåsen) – Tillståndsansökan för Nävlinge vindbrukspark.
■ Detaljplan för Vankiva 9:40.
■ Ny nämnd- och förvaltningsorganisation.
■ Revidering av bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda.
■ Exploateringsavtal för Tyringe Multiarena.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.
■ Tack.

3 kommentarer till September – 2014

  1. Vinny skriver:

    That’s really thiiknng at a high level

  2. http://www./ skriver:

    A COBRA in the bathroom? *shudder* I wouldn’t be able to use the bathroom there either! When my dad was younger, he’d grab the snake by the tail, swing it around his head, then snap the neck. He’s terrified of snakes now. Thinking they’ll get him back, perhaps? Lol

  3. teen first car skriver:

    dacht ‘Ja, dat is echt wat voor Vera’ vind ik het allerleukst! Nailpolish & Me tag Let’s get very personal tag Als ik een … was, dan was ik een … tag This entry

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*