November – 2020

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1a: Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om mötesplats Ljungdala.
# 1b: Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om medborgarservicekontor .
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningsärende + Inlämnade motioner.
# 5: Borgensavgifter 2021.
# 6: Budgetreglering på finansförvaltningen och nämnderna med
anledning av kompensation för höga sjuklönekostnader (Covid 19).

# 7: Antagande av tre nya medlemmar och godkännande av ny förbundsordning för AV Media Skåne.
# 8: Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 — Lars Johnsson (M).
# 9: Hanna Nilsson (SD).
# 10: Lena Wallentheim (S).
# 11: Lena Svensson (C).
# 12: Björn Widmark (FV).
# 13: Robin Gustavsson (KD).
# 14: Agneta Olsson Enochsson (L).
# 15: Magnus Åkeborn (V).
# 16: Dolores Öhman (MP).
# 17: Gruppledarnas replikrunda.
# 18: Ekonomistyrningsprinciper och övriga budgetregler 2021 – Debatt.
# 19: Kommunstyrelsen – Debatt.
# 20: Teknisk nämnd – Debatt.
# 21: Arbetsmarknadsnämnden – Debatt.
# 22: Kommunrevisionen – Debatt.
# 23: Kultur- och fritidsnämnd – Debatt.
# 24: Barn- och utbildningsnämnd – Debatt.
# 25: Socialnämnd – Debatt.
# 26: Omsorgsnämnd – Debatt.
# 27: Miljö- och stadsbyggnadsnämnd – Debatt.
# 28: Specifikation till finansförvaltningen – Debatt.
# 29: Beslut – Strategisk plan 2019-2021 med Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021.

Kommentarer inaktiverade.