Juni – 2011

< Tillbaka till 2011

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# Information från barn- och utbildningschef Karin Karlén och gymnasiestrateg Lisbeth Johansson.
# Svar på motion om att enbart servera grönlistad fisk.
# Bildandet av en kollektivtrafikmyndighet i Skåne – ändring av
avtal på grund av ändrad lagstiftning.

# Svar på motion angående ny vaktmästarorganisation i skolan.
# Valärenden.
# Anmälningar.

0 Comments

Leave a Reply


*

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>