Maj – 2011

< Tillbaka till 2011

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# Information från stadsbyggnadschef Leif Berg om Sösdala.
# Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunledningskontorets organisation.
# Verksamhetsberättelse 2010 för IT-nämnd Skåne Nordost.
# Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 från Kommunalförbundet AV Media Skåne.
# Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet 2011.
# Valärenden.
# Anmälningar.

0 Comments

Leave a Reply


*

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>