November – 2011

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Ändring av ägardirektiv för AB Hässleholmsbyggen.
■ Reglemente för kulturnämnden – ändring.
■ Inrättande av lokala styrelser vid Läredaskolan och Mala skola.
■ Investeringsstöd till Vittsjö idrottsplats.
■ Avtal mellan Hässleholms kommun och Kulturföreningen Markan om upplåtelse av fastighet samt bidrag.
■ Budget 2012 och flerårsplan 2013 – 2014.
■ Urban Widmark (m).
■ Tommy Nilsson (s).
■ Patrik Jönsson (sd).
■ Lars-Göran Wiberg (c).
■ Robin Gustasson (kd).
■ Peter Grot (mp).
■ Lars Arvidsson (fp).
■ Per-Åke Purk (v).
■ Susanna Kenbnnetsdotter (fv).
■ Gruppledarnas replikrunda.
■ Diskussion och beslut Målstyrning.
■ Diskussion och beslut Kommunfullmäktige.
■ Diskussion och beslut Kommunrevision.
■ Diskussion och beslut Kommunstyrelsen.
■ Forts. Diskussion och beslut Kommunstyrelsen.
■ Diskussion och beslut Byggnadsnämnden.
■ Diskussion och beslut Kulturnämnden.
■ Diskussion och beslut Barn- och utbildningsnämnden.
■ Diskussion och beslut Socialnämnden.
■ Diskussion och beslut Omsorgsnämnd.
■ Diskussion och beslut Miljönämnden.
■ Diskussion och beslut Finansförvaltningen.
■ Diskussion och beslut Generella att-satser.
■ Svar på interpellation ang allaktivitetshus i Hästveda.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*