RADIO HÄSSLEHOLM 98.5

Lyssna direkt

Att sända närradio

Närradio är till för lokala föreningar. Vad som menas med förening och hur man kan bilda en, beskrivs i Att bilda en förening. Det finns också beskrivet i ett dokument som finns på Hässleholms Kommuns hemsida.

För att en förening ska få sändningstillstånd måste man sända en del dokument till Myndigheten för radio och tv. Du kan hämta dokumenten här nedan, men läs först Att sända närradio och Regler för närradio.

Ansökan om tillstånd att sända närradio
Anmälan om beteckning för sändningar
Anmälan om utgivare för radio- eller tv-sändning