RADIO HÄSSLEHOLM 98.5

Lyssna direkt

Om Radio Hässleholm

Sveriges Radio har sedan man startade med rundradiosändningar, 1925, haft monopol på radiosändningar i Sverige. Men i slutet av 70-talet öppnade man upp för något som fick heta allemansradio där föreningslivet skulle bidra med program till SR´s lokaledaktioner. Det blev aldrig någon riktig framgång.

Efter en motion från folkpartiet beslutade riksdagen att ändra i radiolagen och starta försök, på 16 orter, med något som fick heta Närradio, det var i april 1979. Därmed var radio­monopolet brutet i Sverige. 1982 permanentades Närradion och då bildades en Närradioförening i Hässleholm.

Under hösten -82 kom förbere­delserna igång. Det skulle byggas studio. köpas in utrustning och utbilda medarbetare. Första studion byggdes i Pingstkyrkan och onsdag den 2 mars 1983 kl. 21.00 bröts radio­monopolet i Hässleholm. Entusiasmen och förväntan var stor på vad detta skulle föra med sig. Det jobbades febrilt och premiärnerverna var spända. Första sändningen varade en timma. Representanter från olika föreningar med­verkade och Sven Strömberg var program­ledare. Antalet sändande föreningar ökade och 1985 färdigställdes en studio på Jakobskolan. Som mest fanns det 16 sändande föreningar i Hässleholm. År 2000 flyttades studion till Hässleholm Kulturhus plan tre.